Kullanım Sözleşmesi

  • Anasayfa
  •    >   Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ


1) Biletler, internet üzerinden ve Nilüfer Belediyesine ait satış gişeleri aracılığıyla satılmaktadır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiği için popüler etkinliklerde biletler hızlı şekilde tükenebilmektedir. Bazı durumlarda etkinlikten önce ilave bilet sunumu olabilmekte ancak Nilüfer Belediyesi bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.


2) Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü şahsınıza aittir. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayınız.


3) Nilüfer Belediyesi çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Nilüfer Belediyesi belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda etkinliğin iptal veya değişikliğinden bilet hamillerini haberdar etmek için makul gayret Nilüfer Belediyesi tarafından gösterilecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.


4) Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basımı işlemi ya da para iadesi yapılmamaktadır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde de, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret tutarı kadardır. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Nilüfer Belediyesi geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemelerde dilekçeye mukabil müşteride kalan bilet kısmı ile ibraz edilmelidir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin Nilüfer Belediyesi bilet satış gişelerine teslim edilmesi zorunludur.


5) Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar Nilüfer Belediyesi'nin ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkılıp, etkinlik mekanına tekrar girilmemesi genel esastır. Etkinlik saatinden sonra gelen seyirciler etkinliğin birinci bölümünü izleyemezler. Tek bölümlü konser organizasyonlarında etkinlik başlangıcından sonra gelen izleyiciler yalnızca ilk alkış sırasında salona alınır.  İlk alkışı kaçıran izleyiciler salona alınamaz. Konser etkinliklerinde ilk akış sırasında salona alınan izleyicilerin kendi yerlerine geçme imkânları yoktur. Ancak etkinliğin ikinci bölümünde yerlerine geçebilirler. 


6) Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Nilüfer Belediyesi'nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.


7) Etkinlik organizatörleri, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilirler.


8) Etkinlik organizatörleri, katılımcıların dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.


9) Etkinliklerde belirlenen yaş sınırının altında seyirci salona alınmamaktadır.


10) Nilüfer Belediyesi, katılımcıların şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.


11) Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, Nilüfer Belediyesi bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.


12) Bilet satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak istediğiniz takdirde, işlemi tamamlarken tarafınıza verilen referans numarası ile iletişim numaramızı arayabilirsiniz.


13) Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukuku'na tâbidir.Haberdar Ol !